Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Programı

Travma geçirmiş kişilere, yaşadıkları stresi azaltma ve travma sonrası ortaya çıkan olumsuz durumlarla baş edebilme becerileri kazandırmak amacıyla çalışıyoruz. Çocukların travmayla başa çıkmasına yardımcı olmak için, psikolojik iyileşme becerileri modelini temel alarak geliştirdiğimiz, yaratıcı sanat terapisi metodlarını kullanarak zenginleştirdiğimiz Project Lift programı kapsamında; savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara rehabilitasyon desteği veriyoruz. 

11

atölye çalışması

564

travma terapi seansı

+540

çocuk ve ailesi

+450

aileyle değerlendirme çalışması

Saha Ofisleri

 

Ruh sağlığı ve psikososyal destek programımızın kapsama alanını, saha ofisleri aracılığıyla genişletmeyi hedefliyoruz. İlk saha ofisimizi İstanbul Balat’ta açtık. 5-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik çocuk koruma hizmetleri, bireysel ve grup terapileri, aileler için destek seansları ve eğitim seminerleri düzenliyoruz. Çocuklar için prososyal aktiviteler ve terapötik sanat atölyeleri gerçekleştiriyoruz.

Travmaya Duyarlı Okullar

 

Travmaya maruz kalan öğrenciler için, okulun güvenli bir alana dönüştürülmesini hedefleyen Travmaya Duyarlı Okullar projesi kapsamında; öğretmenlerle eğitim ve süpervizyon çalışmaları, okul personeliyle eğitici görüşmeler yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında, çocuk koruma ihtiyacı olan öğrencilerin tespit edilmesine yardımcı oluyor, saha ofisi aracılığıyla, çocuklara ve ailelerine destek sağlıyoruz.

Kapasite Geliştirme Programları

 

Dezavantajlı gruplarla çalışan kurumlar için, kendi programlarına adapte edilebilen özel eğitimler hazırlıyoruz. Bu eğitimlerle travmaya duyarlılığı artırmayı, farklı kişi ve kurumların ruh sağlığı ve psikososyal destek konusundaki kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yaşayabilecekleri duygusal tükenmişlik sendromuyla başa çıkabilmeleri için, saha ekipleri için de destek programları düzenliyoruz.

Projeler

 

Project Lift programı kapsamında yürüttüğümüz Tut Elimi projesinde, ülkemizdeki mülteci ve sığınmacı çocuklarla çalışıyoruz. Kalp Kalbe projesinde dezavantajlı bölge ya da koşullarda yaşayan çocuklar, suça bulaşmış ya da eğilimli çocuklar, sokakta yaşayan veya çalışan çocuklar ile şiddet veya travmaya maruz kalmış çocuklara odaklanıyoruz.