EN
TR

İş İlanları

İş İlanları

Maya Vakfı olarak Esas Sosyal ile İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız işbirliği kapsamında bir yıl boyunca (Ocak – Aralık 2019) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat’ın eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

Mali İşler Asistanı

Son başvuru tarihi 5 Ekim 2018


Başvuracak gençlerin üniversiteden 2017 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

Gerekli Kriterler

 • Ekim 2018 itibariyle 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış
 • Üniversiteden 2017 Haziran ve sonrasında mezun olmuş
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/100’lük sisteme göre en az 65
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Maya Vakfı’nda çalışmaya taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması

Pozisyon Hakkında Bilgi

 • İlgili üniversite ve bölümlerden mezun
 • Tercihen iyi İngilizce bilgisine sahip
 • Bilgi Teknolojileri konusunda bilgi sahibi,
 • Yoğun tempoda öncelikleri belirleyerek teslim tarihine uyabilme yetisine sahip
 • Seyahat engeli bulunmayan
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Yazılı, sözlü ve kişisel iletişim becerileri yüksek

İşin Tanımı

 • Mali ve idari işlerin yapısı altında bulunan muhasebe, finans, raporlama ve satın alma süreçlerinde aktif rol alınması
 • Mali ve idari süreçlerin iyileştirilmesi ve sistem geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi, bağış toplama organizasyonlarına katkı sağlanması, kurum sözleşmelerinin takibinin yapılması
 • Vakfın çalışmaları kapsamında satın alma süreçlerine destek verilmesi
 • Tüm yazışma, evrak, fatura, döküm vb. dokümanların dosyalanması ve arşivlenmesi resmi defterlerin kanun ve mevzuata uygun şekilde tutulması ve takip edilmesi
 • Faaliyetlere ait gelir ve giderlerin takibi, ilgili kayıt dosyasına işlenmesi, tedarikçi fatura takibi ve ödemelerinin vade sürelerinde yapılması, faturaların muhasebe sistemine işlenmesi, ay kapamasından sonra aylık bütçe ve raporların hazırlanma süreçlerine destek verilmesi
 • Sözleşmeli alımlar için ilgili sözleşmelerde yer alan cezai maddelerin incelenmesi, özlük dosya takibi, özlük dosyaların güncel tutulması, sözleşme süreçlerinin takibinin yapılması
 • Takip edilecek belge ya da sözleşme maddesine ihtiyaç duyulması halinde çalışma planlarının hazırlanması; depo ve demirbaş, hizmet alım, güvenlik, teknik ve idari işler birimleri için denetim takvimi hazırlanarak denetim sıklıklarının takip edilmesi

İlk Fırsat Programı Hakkında

Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla işbirliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir.

Maya Vakfı bu program kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyonlara iş başvuru yapan ve seçilen genç katılımcı, Maya Vakfı’nda 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat programı hakkında bilgi için: http://bit.ly/2fc3ZHF